Inflik: Dagens rätt.

Det bör tilläggas att jag under inga omständigheter rättfärdigar att vi människor plågar djuren under den tid de får leva innan vi sedan gör dem till mat. Plågad mat är inte god mat, inte på något plan.

Men shit!

Var det allt ni kunde komma med?


Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar.

Vem är du? (vem är jag, velande charader):
Kryssa här

E-postadress:

URL:

I denna ruta finns det plats för just dina åsikter:

Trackback